วิจัยและพัฒนาทะเบียนโครงการวิจัยและพัฒนา2560-วิจัยพัฒนา

โพสต์31 ต.ค. 2560 08:32โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 08:35 ]

2555-วิจัยพัฒนา

โพสต์31 ต.ค. 2560 08:29โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 08:31 ]


 รหัส โครงการ รุ่น สถานะ เริ่มเมื่อ กำหนดแล้วเสร็จ
 SWR001 Stee.Library V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 SWR101 Samong Studio V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
      
 รหัส โครงการ รุ่น สถานะ เริ่มเมื่อ กำหนดแล้วเสร็จ
 CAP001 Samong.Framework V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 CAP002 Samong.Commerce  V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 CAP003 Samong.iCloud V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1/6/2559 
      
 รหัส โครงการรุ่น  สถานะ เริ่มเมื่อ กำหนดแล้วเสร็จ
 APP001 Samong.Universe V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP002 Samong.Megafuture   V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP003 Samong.Sirisaeng    V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP004 Samong.Dhipaya              V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP005 Hydrojoy V1.0 ใช้งาน  พยากรณ์น้ำหลาก
 APP006 Samong.Lilawadee       V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP007 Samong.JNPC       V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP008 Samong.Arabic      V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP009 Samong.Nimble   V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP010 Samong.iSuccess   V1.0 อยู่ระหว่างพัฒนา  
 APP011 Samong.AutoService V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP012 Samong.HealthClinic V1.0 N/A  
 APP013 Samong.DentalClinic V1.0 N/A   
 APP014 Samong.BikeShop V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 APP015 Samong.iAgent V1.0 อยู่ระหว่างดำเนินงาน  
 

1-2 of 2