FAQ101-026 วิธีพัฒนามาตรฐานก็ดีอยู่แล้ว มาใช้ iSTEE & Samong ทำไม?

โพสต์3 มี.ค. 2561 06:08โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 04:04 ]
พัฒนาแอพพลิเคชั่นมา 20 ปี ทำไปได้กี่แอพพลิเคชั่นแล้ว
    ลองจินตนาการว่าหากต้องเป็นหัวหน้าโครงการผลิตภัณฑ์ ที่ต้องบริหารจัดการ 10,000 แอพพลิเคชั่น หรือ 10,000 ระบบ คุณจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร? เป็นไปไม่ได้หรอก ที่จะทำจำนวนแอพพลิเคชั่นมากขนาดนี้ ไม่เป็นไรครับอาจเป็นไปไม่ได้ บอกแล้วให้จินตนาการดู ถ้านึกวิธีไม่ออก iSTEE & Samong คือแนวคิดและเครื่องมือหนึ่งที่ให้คำตอบสำหรับเรื่องนี้ได้ แล้วคิดไปทำไม? 
    คุณลองคิดทำธุรกิจให้มีบริการแอพพลิเคชั่น! แล้วทำให้ทั้ง 10,000 ระบบเชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกันได้รูปแบบของระบบคืออะไร? นี่คือสิ่งที่ทีมงานพัฒนา iSTEE & Samong กำหนดเป็นจุดต้้งต้นของปัญหา เราคิดแบบนี้เพราะนี่คือปัญหาเชิงวิศวกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณเชื่อไหมว่า...มันคือ เครือข่ายระบบปัญญาประดิษฐ์
    นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาจจะเป็นการพัฒนาวันนี้เพื่อวันนี้ หรือเป็นการพัฒนาวันนี้เพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ขึ้นอยู่กับคุณจะเลือกทำอะไร?
    ไม่สำคัญว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อ? คุณว่าความยากของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยู่ที่ตรงไหน?
    คุณคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังจะพัฒนาจะล้าสมัยในอีกกี่ปี? จากภาพระบบมันจะต้องเติบโตเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใช่ไหม?
    เมื่อเส้นทางเคลื่อนที่ไปในทิศทางแบบนี้ ทุกวันนี้คุณกำลังเคลื่อนตัวในกระแสเทคโนโลยีไปในทิศทางใด?
    เลือกที่จะเป็นผู้ชม เลือกที่จะเป็นผู้บริโภค เลือกที่จะเป็นผู้สร้าง เลือกที่จะเป็นผู้ทำเครื่องมือ เลือกที่จะเป็นผู้ขาย
    ไม่ลงเล่นในสนาม ก็เหมือนลงเล่นนั่นแหละครับ เพราะหากคุณยังมีชีวิตอยู่ ใช้ชีวิตอยู่ มันอยู่รอบๆ ตัวคุณ