FAQ101-024 จินตนาการล้ำไปในอนาคต มุ่งสู่องค์กรอัจฉริยะ

โพสต์25 ก.พ. 2561 21:14โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2561 23:08 ]

ความเชื่อมโยงของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ ทิศทางมุ่งสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ​์
    เมื่อความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น นั่นเพราะมีจำนวนระบบเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเพิ่มขึ้น ปัจจัยในระบบเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มขึ้น กิจกรรมเพิ่มขึ้น การสื่อสารเพิ่มขึ้น การบำรุงรักษาระบบมีความจำเป็นมากขึ้น ปริมาณข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันเพิ่มขึ้น เป็นที่มาของความต้องการจัดเตรียมโครงสร้างและสถาปัตยกรรมระบบให้พร้อมสำหรับการขยายและเติบโตของระบบท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว วันนี้คุณมีคำตอบไว้ในใจบ้างหรือยัง? แล้วถ้าคุณไม่อยู่ล่ะ ใครจะทำงานแทน? จะมีใครทดแทนได้ไหม?

ความสำคัญอยู่ที่แนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรม ไม่ใช่ภาษาเขียนโปรแกรมอะไรดีกว่ากัน
    ถ้าคุณแน่ใจว่าแนวคิดโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีดีอยู่แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆ ลองนึกภาพจำนวนคำสั่งเขียนอ่านข้อมูลสักล้านคำสั่ง BigData ที่มีขนาดขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานอีกหลายสิบปี รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจะอยู่ในสภาพแบบไหน? ภาพของฐานข้อมูลในลักษณะกระจายและระบบควบคุมบริหารจัดการฐานข้อมูลนั้นจะเป็นอย่างไร!
    ในเรื่องของระบบบริหารจัดการข้อมูลจะจัดการความแตกต่างระบบต่างๆ ให้เชื่อมโยงประสานกันอย่างไร

บูรณาการความแตกต่าง พัฒนาศักยภาพความสามารถเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน
     เครือข่ายระบบอัจฉริยะมีสภาพแวดล้อมไม่ต่างจากสภาพแวดล้อมจริงที่มีสายพันธุกรรมชีวิตที่หลากหลาย เพราะไม่มีใครจะพัฒนาทุกอย่างได้ด้วยทีมงานเดียว เมื่อการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ความหลากหลายของระบบก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตามไปด้วย การพึ่งตนเองได้จากศักยภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์จะช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กรในการบำรุงรักษาระบบและการขยายขีดความสามารถของระบบ
Comments