FAQ101-022 ถ้าจะลงทุนต่อยอด iSTEE & Samong สัก 50 ล้าน พร้อมแค่ไหน?

ถาม:
    คุณคิดว่า คุณมี component ในแบบที่คุณคิดเข้าใจนั้นมากน้อยแค่ไหน แบ่งเป็นประเภทก็ได้ รวม ๆ แล้วซักกี่ class component ผมก็เรียกไม่ถูก 
    แต่อยากจะทราบว่ามันมีขนาดมากแค่ไหน ก่อนที่ผมจะลงทุน 50 ล้านบาท
ตอบ:
    เรื่องสำคัญไม่ใช่ส่วนของจำนวนชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ แต่คือศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนหรือคอมโพเน้นท์ เป็นส่วนของความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนมาตรฐานที่รวดเร็ว ขยายออกไปได้ไร้ขีดจำกัด 
    เราไม่ได้ต้องการเงินลงทุนมาเพื่อเน้นการวิจัยพันธุกรรมเรื่องชิ้นส่วน เพราะเราได้พันธุกรรมพื้นฐานมาแล้ว และเราทำเลียนแบบการทำงานของ Windows ให้ดูเป็นตัวอย่างได้ ซึ่งพิสูจน์ได้ส่วนหนึ่งแล้วว่าจำนวนชิ้นส่วนมีมากพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส่วนที่เหลือคือ การมุ่งทำชิ้นส่วนในระดับแอพพลิเคชั่น ที่จะมุ่งไปในแต่ละอุตสาหกรรมและบริการ บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาเติบโตเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะต่อไป
    ท่านลงทุนมา 50 ล้านเรียกว่าเกือบทั้งหมดทุ่มลงไปในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นล้วนๆ เพื่อนำออกจำหน่ายและให้บริการ โอกาสสูญเสียการลงทุนก็ลดความเสี่ยงลงได้โดยตามลำดับ

ถาม:
    ถ้างั้นชิ้นส่วนในระดับพันธุกรรมพื้นฐานจะพออธิบายความ ยิ่งใหญ่ ความมาก ความเก่งมันอย่างไร เผื่อผมจะลงอีกซัก 200 ล้าน
ตอบ:
    คุณอยากทำอะไรล่ะ!
    ถ้าคุณคิดว่า เราว้าว! หากเราจะว้าว! ต่อไปได้ คงต้องการทีมทำงานที่พร้อมทำงานไปกับเรา มาร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในโลกอีกสักชิ้นเถอะครับ

    มนุษย์ คือตัวอย่าง มีอวัยวะ 32 ประการ คือมีคลาสเดียวเองนะสมบูรณ์ในระดับต้นกำเนิด
    เมื่อแยกเป็น เอเซีย ยุโรป อะไรโน่นนี่นั่น มีแค่ตัวเดียวคลาสเดียวที่สมบูรณ์ในระดับที่กลายพันธุ์ ได้ สำคัญกว่าที่จะบอกว่ามีจำนวนคลาสเท่านั้นเท่านี้
    ธาตุ4 ดิน ลม ไฟ น้ำ นำมาผสมออกมาเป็นอะไรต่อมิอะไรได้มากมายเหลือคณานับ ก็มีแค่องค์ประกอบพื้นฐานแค่ 4 องค์ประกอบ แต่มีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นแปรเปลี่ยนได้

    เมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นมนุษย์ มนุษย์ ทำอะไรได้อีก มนุษย์ คือแอพพลิเคชั่น และออกลูกออกหลานเป็นแอพพลิเคชั่นโน่นนี่นั่น
    ความยากที่สุด ซ่อนอยู่ในความง่ายที่สุด

    หัวใจพุทธศาสนา คือ เหตุ ผล รูป ธรรม ตื่นรู้ นำมาขยายความกันทำให้ได้พระไตรปิฏก เป็นตั้งๆ 
    สุดท้ายพระพุทธองค์บอก แก่นธรรมมีแค่หยิบมือ แต่ก็ยังเข้าใจกันยาก จริงไหม นี่ก็เหมือนกันเลย
    บอกแล้วว่า เราได้ค้นพบวิถีธรรมชาติ โอกาสล้มเหลวผิดทางน้อยแล้ว...พิสูจน์มาหลายปีแล้ว มันเสถียรแน่นอน