FAQ101-013 iSTEE & Samong จะมีการพัฒนาต่อเนื่องไหม?

โพสต์23 ก.พ. 2561 06:26โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2561 21:34 ]
เหนือสิ่งอื่นใด การเตรียมความพร้อม คือ กุญแจสู่ความสำเร็จ 

เรามีความฝัน เรามีเป้าหมาย เรามีการวิจัย เรามีการพัฒนา 
เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร  และรู้ว่าเราคือใคร?
มีหลักฐาน ไม่เลื่อนลอย มีเรื่องราวและรอยเท้าทุกอย่างก้าวที่เดิน 
สำหรับที่มาของ iSTEE & Samong พร้อมและที่จะก้าวต่อไป 


หากไม่กล้า ชีวิตก็คงไร้เรื่องราว 

ใครจะทำ iSTEE & Samong เอาเวลาไปทำผลิตภัณฑ์ขายเอาเงินก่อนดีกว่า 
จะรื้อทิ้งแล้วทำใหม่ไปทำไมเพื่ออะไรมากกว่า 10 ปี!
รอคอยจังหวะ โอกาสที่เหมาะสม เครือข่ายระบบอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ คือเรื่องราวและเส้นทางที่ผู้คนจะจดจำ
และค้นหากล่าวถึงกันอย่างยาวนาน การรู้จักตนเอง เป็นจุดเริ่มต้น แห่งปัญญาทั้งหมด 

STEE ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นไปตามเหตุและปัจจัย คือปัญญา หรือ
ความเป็นอัจฉริยะ ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนเมื่อเขาต้องการ
ความต้องการนั้นจะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ 
ที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอยู่ภายใน คือ iSTEE และ Samong 
คุณภาพชีวิต ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เจ๋ง เก่ง ดี แข็ง แรง 


เราเป็นนายของถ้อยคำที่ยังไม่ได้พูด
แต่เราเป็นทาสของถ้อยคำที่ได้พูดออกไป
 

เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเรากำลังจะทำอะไร เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเราจะไปที่ใด 
เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วว่าเราคือใคร เราประกาศให้โลกรู้ไปแล้วในอินเทอร์เน็ต 
มีประจักษ์พยานหลักฐานว่า Samong คือ เรา ในอีก 5 ปีข้างหน้าชีวิตเราจะเป็นเหมือนวันนี้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับสองสิ่งคือผู้คนที่เราคบ และหนังสือที่เราอ่าน
 

เราอยู่ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี ธุรกิจ จิตวิญญาณ ศาสนา การจัดการความเสี่ยง ฝึกอบรม 
การตลาด คอมพิวเตอร์ การขาย และการให้บริการ ไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆ ทั้งนั้น มีแต่ปัญหาเล็กๆ จำนวนมาก 
คือที่มาของแอพพลิเคชั่นเป้าหมายเล็กๆ จำนวนมากที่เราจะผลิตออกมา ทำให้เชื่อมโยงถึงกัน เป็นเครือข่าย
เชื่อมโยง BigData ด้วยระบบประจำตัวผู้คน เชื่อมโยงBigData ระบบประจำอุปกรณ์ IoT 
เพื่อประสานพลัง ส่งมอบอำนาจการควบคุม อิสระภาพและการตัดสินใจให้กับผู้คน 
และท้ายที่สุดการเชื่อมโยงระบบทั้งหมด จะกลายเป็น เครือข่ายอัจฉริยะ เพื่อดูแลชีวิตธุรกิจล้ำสมัย ก้าวสู่สังคมนวัตกรรม ได้อย่างสมบูรณ์ 
ทั้งหมดนี้คือ ร่องรอย ที่สามารถบอกเส้นทางที่เราจะไปแบบพิสูจน์ได้แบบไม่ได้นั่งนึกฝัน ร่องรอยแห่งความสำเร็จปรากฎเด่นชัดขึ้นทุกวัน

ผมเป็นคนเดินช้า แต่ไม่เคยเดินถอยหลัง

เราไม่เดินถอยหลัง ไฟชีวิต มันอยู่ที่เป้าหมาย มันอยู่ที่ความหวัง 
เราง้างธนู สะสมพลังให้นานที่สุด เหมือนสูดหายใจเข้าให้เต็มปอด
เพื่อปลดปล่อยพลังได้ยาวนานพอ ที่ให้แข็งแรงพอที่จะรองรับแรงกระแทนจากทุกทิศทุกทาง 
เพื่อเราจะได้ลุกขึ้นและก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
กำลัง5 - ศรัทธา 
จะไม่เกิดแก่เรา หากไม่มีภาพองค์ประกอบแห่งร่อยรอยความสำเร็จที่อธิบายได้ 
เพราะไม่ใช่นั้นมันจะเป็นแค่ความคิดที่เลื่อนลอย