FAQ101-010 iSTEE & Samong ทำอะไรได้บ้าง?

โพสต์23 ก.พ. 2561 06:13โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 06:40 ]
iSTEE คือ เทคโนโลยี ส่วน Samong คือ เครื่องมือ
    ในเบื้องต้นขอให้ทำความเข้าใจว่า iSTEE คือ เทคโนโลยี ถูกนำไปใช้พัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ เปรียบเหมือนกับการขายกระทะทำอาหาร ตัวของ iSTEE คือ เป็นกระทะ ไว้สำหรับทำอาหาร ส่วน Samong เป็นเครื่องมือช่วยให้ทำอาหารได้มีรสชาติที่ดีขึ้น สะดวกมากขึ้น ด้วยการมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายอยู่ภายใน    

ถ่ายทอดพลังความคิดและจิตวิญญาณ ออกมาเป็นชุดคำสั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
    เรื่องสำคัญในการทำงานทุกสาขาอาชีพทุกกิจกรรม คือ ส่วนที่คุณมองไม่เห็น มันอยู่ในความคิด ต้องใช้สติระลึกจำได้ ต้องรู้ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจ คือ แนวคิด หลักการ
    เมื่อคุณเข้าใจ ส่วนที่มองไม่เห็น ที่อยู่ในจิตใจ ในความคิดของคุณ คุณจะพบว่ามันทำงานประสานจากข้างในคุณ แล้วค่อยออกมาเป็นโค้ดข้างนอก เพื่อใช้เขียนโปรแกรม
    นี่คือที่มาว่า ทำไมเราจึงใช้ตัวเราเองนำมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบและเขียนโปรแกรม โดยพยายามเรียนรู้ ทดลอง ศึกษาองค์ประกอบของสมองและกลไกการทำงานของระบบประสาทของมนุษย์ นำมาสร้างเป็นแบบจำลองโครงสร้างและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งเราพบว่าสมมติฐานแนวคิด STEE สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ดี
    แนวทางการศึกษาแบบนี้จะทำให้คุณได้ประโยชน์สำคัญสองเรื่อง คือ ได้ศึกษาเรียนรู้ตนเอง ไปพร้อมกับการเขียนซอฟต์แวร์ ถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้อย่างมีพลัง
    ด้วยวิธีการนี้ท้ายที่สุดซอฟต์แวร์จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ เพราะมันถ่ายทอดพลังมาจากจิตวิญญาณของคุณ และนี่คือพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ORM Technology ช่วยลดการเขียนคำสั่ง SQL
    ORM (Object Relational Mapping) เป็นการแปลงชุดข้อมูลในมุมมองของระเบียนรายการที่อ่านมาจากฐานข้อมูล จำลองให้กลายมาเป็นวัตถุ (เอกสาร) ที่ทำงานอยู่ในหน่วยความจำ วัตถุที่สร้างขึ้นนี้ทำหน้าที่เป็นระบบควบคุมการจัดการข้อมูล สร้างชุดคำสั่ง SQL อัตโนมัติ สำหรับใช้บริหารจัดการข้อมูล ดูเหมือนว่าจะมีประโยชน์น้อย ทำไปทำไม แต่....
    เมื่อพิจารณาว่าถ้าระบบที่คุณพัฒนาต้องขยายเป็นระบบขนาดใหญ่ที่มีคำสั่งเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูล เป็นล้านๆ คำสั่ง  เทคโนโลยี ORM จะช่วยเพิ่มความเร็วในการพัฒนาระบบได้อย่างมาก เพิ่มความปลอดภัย ช่วยลดข้อผิดพลาดในการเขียนคำสั่ง 
    แม้ว่าความเร็วจะลดลงกว่าเขียนคำสั่งแบบปกติบ้าง แต่เมื่อพิจารณาโดยรวมถือว่าคุ้มค่ามากๆ เมื่อต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมงานขนาดใหญ่ ยิ่งจะเห็นประโยชน์ได้อย่างชัดเจน
    
SaaS ก็เป็น Middleware ประเภทหนึ่ง

  • ใช้ iSTEE & Samong สร้าง Mobile Middleware ได้
  • ใช้ iSTEE & Samong สร้าง Mobile Apps ได้
  • ใช้ iSTEE & Samong สร้าง Enterprise System ได้
Comments