FAQ101-002 Samong Technology คืออะไร?

โพสต์23 ก.พ. 2561 05:57โดยสันติ จันทโชติ   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2561 21:29 ]

Samong (ในทางเทคนิค) คือ วัตถุระบบควบคุมหลักที่มีระบบย่อยทำงานอยู่ภายใน
    Samong เป็นวัตถุหนึ่งที่ถูกติดตั้งไว้ภายในแอพพลิเคชั่น ทำงานอยู่ในหน่วยความจำของอุปกรณ์ ทำหน้าที่คล้ายอวัยวะสมองที่ทำงานอยู่ภายในร่างกายมนุษย์ ที่เป็นระบบประสาทหรือระบบควบคุมและประมวลข้อมูล ระบบย่อยจำนวนมากที่ติดตั้งและทำงานอยู่ภายใน Samong ทำงานประสานงานกันในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส (Microservice) ฐานข้อมูลแบบกระจาย บริหารจัดการข้อมูลควบคุมการทำงานด้วยวัตถุระบบ
    องค์ประกอบย่อยต่างๆ ภายใน Samong พัฒนาขึ้นมาโดยใช้สายพันธุกรรมมาตรฐานเดียวกัน iSTEE ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้แอพพลิเคชั่นมีขนาดเล็ก

Samong เป็นเรื่องราวของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    ท่านที่ติดตามเรื่องของสมองแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เริ่มต้นก็จะงง! ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไร? ทำเรื่องอะไรกัน?  ขอเปรียบเทียบอธิบายสรุปย่อๆ โดยเบื้องต้นคือ
    วิชาฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ส่วนวิศวกรรม คือ การประยุกตใช้ 
    Object Pascal คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ (Object Oriented)
    Delphi คือ ชุดเครื่องมือช่วยการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบรวดเร็วด้วย Object Passcal
    Samong คือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นการนำ Object Pascal และ Delphi มาประยุกต์ใช้กับงาน ให้มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ ช่วยลดต้นทุน
    ตัวอย่างเช่น การสร้าง หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ ประกอบกันเป็น ระบบไฟฟ้า แทนการพูดถึงนิยามว่า ไฟฟ้า คืออะไร หรือ V = IR

วิวัฒนาการก้าวไปสู่เครือข่ายระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์
    iSTEE & Samong คือ หนึ่งในสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิวัฒนาการของระบบ นำไปสู่การพัฒนาให้มีคุณลักษณะการทำงานเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์
   

    หากท่านพิจารณาดูภาพนี้ดีๆ ให้ลึกซึ้ง แล้วย้อนกลับมาสู่ปัจจุบัน แล้วตั้งคำถามว่า..มีเครื่องมืออะไร? ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะ ที่มีโครงสร้างแบบจำลองการทำงานสมองของมนุษย์ที่ภายในประกอบด้วยเครือข่ายระบบประสาทที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อทำหน้าที่ประมวลผลควบคุมและสั่งการ รวมถึงความทรงจำที่เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่เรากำลังพัฒนาระบบซอฟต์แวร์อยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้กำลังมุ่งไปสู่ระบบที่มีคุณสมบัติอะไร? ลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับสมองของมนุษย์ใช่หรือไม่?
    ถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้  iSTEE & Samong อาจเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณ และนี่คือที่มาของชื่อ สมอง (Samong) หรือ Brain ในภาษาอังกฤษ