คุณรู้หรือไม่? เราสามารถดูทีวีจาก DreamBox บนจอคอมพิวเตอร์ได้?

การใช้งาน
     โดยทั่วไปเราจะควบคุมการทำงานของ DreamBox ด้วยรีโมทคอนโทรล แต่เนื่องจากตัว DreamBox ติดตั้งภายในระบบแลนอยู่แล้ว ทำให้เราสามารถควบคุมตัว DreamBox ผ่านทาง Browse ของเครื่องคอมพิืวเตอร์ได้ด้วย ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้มากมากยิ่งขึ้น

วิธีการ

 1. ติดตั้ง Browser FireFox
 2. ติดตั้ง โปรแกรม smplayer หรือ VLC
 3. ค้นหาหมายเลข IP ของเครื่อง DreamBox
 4. ใช้ FireFox ติดต่อกับ DreamBox ตัวอย่างเช่น
  • พิมพ์ http://10.1.1.6 (หรือ 192.168.1.21)
 5. คลิก VLC บน Browser แล้วรอสักครู่
ข้อแนะนำ
 1. ถ้าดูไม่ได้  ให้ลอง Reboot DreamBox
 2. ยกเลิก Screen Saver เพื่อดูรายการทีวีต่อเนื่อง


เครื่องมือที่ใช้งาน
 1. DreamBox
 2. คอมพิวเตอร์
 3. โปรแกรม smplayer หรือ VLC (VideoLan) 
 4. โปรแกรม FireFox