สมองแพลตฟอร์ม - สติดิจิทัล
Samong Platforms

 

สมองซอฟต์แวร์
ผลิต-จำหน่าย-บริการ 
คลาวด์แพลตฟอร์มครบวงจร


 
http://www.tech2biz.net/content/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
 
http://www.tech2biz.net/content/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
 

iSTEE Framework
เพิ่มพลังพัฒนาระบบ

 
 
 
ซอฟต์แวร์พันธุกรรมธรรมชาติ

Samong Platforms
สุขภาพดี ไร้หนี้ มีเงินออม
 

 
   ข่าวประชาสัมพันธ์   เทคโนโลยี  
         
   iSTEE Framework และ Samong Platforms    ORM (Object Relational Mapping)  
  ชุดเครื่องมือที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมากว่า 10 ปี เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบต้นทุนต่ำพร้อมความสามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาในการจัดการฐานข้อมูล การจัดทำโครงสร้างระบบการคำนวณ ด้วยการพัฒนาชิ้นส่วนที่มีพันธุกรรมมาตรฐานพิเศษนำมาประกอบเป็นระบบซอฟต์แวร์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ...

อ่านเพิ่มเติม...
  เทคโนโลยีที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของ Middleware ช่วยลดผลกระทบจากความหลากหลายของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ช่วยสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สะดวกและรวดเร็วโดยใช้หลักการเชิงวัตถุสร้างเป็นชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ ลดการเขียนคำสั่ง SQL ได้กว่า 80%...

อ่านเพิ่มเติม...
 
         
  ศูนย์เรียนรู้สมองซอฟต์แวร์      
  หลักสูตรเพื่อสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ ในการผลิตซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Windows, iOS, Android ในรูปแบบของ Desktop/Mobile/Web/Server Application เป็นต้น...

อ่านเพิ่มเติม...